Agenda Platteland

Samen plannen smeden voor de uitdagingen van Nederland
Oplossingen voor de grote vraagstukken van ons land: ze zijn er. Op en samen met het platteland! Deze boodschap van de P10 ontvingen de leden van de Tweede Kamer. In oktober en november stuurden we hun de Krant van het Platteland. Met deze kranten roepen we hen op om samen met ons en andere koepelorganisaties en partners te werken aan een robuust platteland met vitale dorpen.

Agenda Platteland
Met de derde Krant van het Platteland lanceert de P10 de Agenda Platteland. Op de agenda staan tien concrete punten die opgepakt moeten worden in het belang van heel Nederland: platteland én stad. De P10, het samenwerkingsverband van 29 plattelandsgemeenten, nodigt Tweede Kamerleden, bestuurders en andere partners uit om samen de mouwen op te stropen voor deze tien agendapunten en daarmee voor thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie.


Het initiatief om te komen tot een Agenda Platteland is breed gedragen: ook Jetta Klijnsma (CdK provincie Drenthe), Paul Depla (Voorzitter G40 stedennetwerk), Leonard Geluk (directeur VNG), Erik Jan van Kempen (ministerie van BZK), Johan Osinga (ministerie van LNV) en Jos Vranken (NBTC Holland Marketing) ondersteunen de actie.

Krant van het Platteland #4