Jubileumjaar

De P10 viert dit jaar haar tweede lustrum. Tien jaar geleden werd in de gemeente Bronckhorst het idee geboren om de krachten van de (tien) grootste plattelandsgemeenten in het land te bundelen. Grote aanjager van deze krachtenbundeling was toenmalig burgemeester Henk Aalderink. Inmiddels zijn we tien jaar verder en maken maar liefst 17 plattelandsgemeenten deel uit van de P10. Met elkaar zijn de afgelopen jaren mooie resultaten bereikt.

 

JUBILEUM PROGRAMMA

Op woensdag 20 juni 2018 vieren we het 10-jarig jubileum met de bestuurders van toen en de bestuurders van nu. ’s Ochtends vindt eerst de reguliere vergadering van het Algemeen bestuur en een aantal parallelsessies plaats. Gastgemeente is dit jaar Bronckhorst, de gemeente waar het ooit allemaal begon!

Een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep bereid voor de middag van 20 juni een feestelijke bijeenkomst voor met bijzondere culinaire en culturele ingrediënten uit de verschillende streken van het land. Ook wordt de Henk Aalderink-prijs uitgereikt. Hiervoor is in maart een fotowedstrijd uitgeschreven. Een wedstrijd om heel Nederland te laten zien dat het platteland leeft, dat het er bruist van de energie. De maker van de mooiste foto ontvangt uit handen van P10-voorzitter Ellen van Selm de Henk Aalderink-prijs 2018.

In het najaar van 2018 volgt nog een netwerkbijeenkomst in Den Haag. Een ontmoeting tussen lokale, provinciale, landelijke en Europese volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren op donderdag 29 november 2018. Ook worden dan de resultaten van het grote onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het platteland gepresenteerd. Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door studenten van de Universiteit van Wageningen.

Noteert u 20 juni en 29 november vast in uw agenda!?