Samenwerkingsverband

De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten.  De twintig grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn o.a. VNG en diverse ministeries.

Onderwerpen

Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk.

  • Demografische ontwikkelingen
  • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
  • Recreatie en toerisme
  • Functieveranderingen op het platteland
  • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
  • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
  • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
  • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

Maak kennis in 2,5 minuut

Bekijk onze film en maak kennis met de P10 in 2,5 minuten.

Organisatie

Benieuwd naar onze organisatie? In ons organogram ziet u hoe we georganiseerd zijn.

Publicaties

Strategische Agenda

Vijfpuntenplan & het onderzoek naar Leefbaarheidsinitatieven

Lobbydocument