Over Henk Aalderink

Podium in Brussel en Den Haag blijft nodig om aandacht gericht te houden op ons platteland. Het is dan ook precies om die reden dat wijlen burgemeester Henk Aalderink van Bronckhorst tien jaar geleden, in 2008, startte met het netwerk van plattelandsgemeenten.

De kiem was het groeiende onbehagen over het feit dat het platteland zo onderbelicht bleef. Waar veel aandacht, tijd en geld gestoken werd in de uitbreiding van de steden, de stedelijke voorzieningen en het bestrijden van stedelijke problemen, werd het platteland vaak vergeten. Vanuit onze kracht wilde Aalderink zich inzetten voor ons platteland. Zijn motto was dan ook ‘het platteland is niet zielig’.

Hij belde begin 2008 een aantal burgemeesters van grote plattelandsgemeenten en wist de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Westerveld, het Friese Opsterland en Ooststellingwerf, het Gelderse Berkelland en Bronckhorst en de Zeeuwse gemeenten Hulst, Sluis en Schouwen-Duiveland op te warmen voor vereniging in een bevlogen netwerk van plattelandsgemeenten.

In de eerste jaren van de P10 zette Henk Aalderink zich vooral in om de P10 onder de aandacht te brengen. Dat lukte goed; overal stapte hij op af en hij opende deuren in Den Haag en in Brussel. Hij zat zelf in het VNG-bestuur en hij wist ook daar het platteland goed voor het voetlicht te krijgen. Gesteund door de achterban uit het netwerk was dat een zeer effectieve deelname.

Wij zijn Henk Aalderink dan ook zeer erkentelijk voor het oprichten van dit netwerk, voor zijn strategische inzichten en voor het werk dat hij als bestuurder voor het platteland heeft verricht.