Ontstaan P10

Waar het allemaal begon
Henk Aalderink, toenmalig burgemeester van Bronckhorst, voelde in 2008 een groeiend onbehagen over het onderbelichte platteland, dat vaak vergeten werd te midden van stedelijke ontwikkelingen. Daarom ondernam hij actie door burgemeesters van verschillende plattelandsgemeenten te enthousiasmeren om hun krachten te bundelen voor een gezamenlijke missie voor het platteland.

Hij belde begin 2008 een aantal burgemeesters van grote plattelandsgemeenten en wist de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Westerveld, het Friese Opsterland en Ooststellingwerf, het Gelderse Berkelland en Bronckhorst en de Zeeuwse gemeenten Hulst, Sluis en Schouwen-Duiveland op te warmen voor vereniging in een bevlogen netwerk van plattelandsgemeenten.

De P10 werd opgericht. In de eerste jaren zette Henk Aalderink zich vooral in om de P10 onder de aandacht te brengen. Dat lukte goed; overal stapte hij op af en hij opende deuren in Den Haag en in Brussel. Hij zat zelf in het VNG-bestuur en hij wist ook daar het platteland goed voor het voetlicht te krijgen. Gesteund door de achterban uit het netwerk was dat een zeer effectieve deelname.

Wij zijn Henk Aalderink dan ook zeer erkentelijk voor het oprichten van dit netwerk, voor zijn strategische inzichten en voor het werk dat hij als bestuurder voor het platteland heeft verricht.

Podium in Brussel en Den Haag blijft nodig om aandacht gericht te houden op ons platteland. Het is precies om die reden dat wijlen burgemeester Henk Aalderink van Bronckhorst in 2008 startte met het netwerk van plattelandsgemeenten. Met een tomeloze energie en altijd vanuit de kracht van het platteland. “Wij zijn niet zielig”, was zijn motto. Henk heeft veel voor elkaar gekregen en zijn visie is nog altijd leidend binnen P10.