Sociaal Platteland

Kleine gebaren en grote initiatieven

Onze sociale structuur is de bron van onze grootste kracht: zelfredzaamheid en organise- rend vermogen. In die kracht zien we wel grenzen richting de toekomst. Wie zorgt straks voor wie als dorpsgenoten steeds ouder worden, van zorgbieder zorgvrager worden, en er steeds minder jongeren zijn? Door de grote afstanden is ambulante zorg relatief duur. De zorg- en ondersteuningsvraag ligt in de meeste P10 gemeenten lager dan het landelijk gemiddelde van 20%. Er is veel inzet op preventie, vroegsignalering en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Ook is bekend dat mensen met een lage economische status gemiddeld 8 jaar korter leven en maar liefst 15 jaar minder in goede gezondheid. Armoede en schulden zijn zorgen die vragen om een integrale aanpak en samenwerking van de verschillende overheden.

Wijnjewoude winkelt weer thuis

Nadat de winkel in 2018 werd gesloten, namen inwoners initiatief om de buurtsuper nieuw leven in te blazen en dat lukte in 2021. Vanuit de opgerichte werkgroep werd het pand gekocht en opgeknapt. Er werden ondernemers gevonden, die helaas door persoonlijke omstandigheden vorig jaar zijn gestopt. Onder leiding van de interim-directeur is de buurtsuper, mét behoud van het personeel, toch opengebleven. Er wordt een nieuwe ondernemer gezocht.

“Onze gemeenschapszin is onze grootste kracht: samenredzaamheid en zelforganiserend vermogen. Maar, wie zorgt straks voor wie als dorpsgenoten steeds ouder worden, van zorgbieder zorgvrager worden, en er steeds minder jongeren zijn? Het is nodig om als Rijk, gemeenten en maatschappelijke partners te investeren in een stevige sociale basis met een sterk sociaal domein.”

Jouke Douwe de Vries, wethouder Noardeast-Fryslân