Onze agenda

Regionale oplossingen van het platteland
Inwoners van plattelandsdorpen zijn initiatiefrijk, hebben slagkracht en organiserend vermogen. Zo zijn de dorpsbewoners in staat innovatieve projecten aan te pakken. Zoals in lokale energiecoöperaties, waarbij de opbrengsten van het opwekken van energie terugvloeien naar de buurtschappen. We lossen veel zelf op. Maar er zitten ook grenzen aan wat we kunnen. 

In onze Agenda Platteland staan de punten waarbij we rekenen op inspanningen van het Rijk. Denk aan thema’s als wonen, mobiliteit en bereikbaarheid. Maar ook aan thema’s als lokale energiecoöperaties en een bodem- en water sturende milieuaanpak. De P10 nodigt Tweede Kamerleden, bestuurders en andere partners uit samen te werken aan thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie.

Initiatiefnemers
Het initiatief om te komen tot een Agenda Platteland is breed gedragen: ook Jetta Klijnsma (CdK provincie Drenthe), Paul Depla (Voorzitter G40 stedennetwerk), Leonard Geluk (directeur VNG), Erik Jan van Kempen (ministerie van BZK), Johan Osinga (ministerie van LNV) en Jos Vranken (NBTC Holland Marketing) ondersteunen de actie.

Energie, wonen, zorg, onderwijs, klimaat: op allerlei fronten staat Nederland voor grote opgaven met stijgende urgentie. Opgaven die vragen om visie en een lange adem, om ruimte en kracht. Het platteland heeft die kracht: de inwoners van plattelandsdorpen hebben een sterk organiserend vermogen en zijn goed in staat zelf nieuwe oplossingen te bedenken.

Ellen Nauta, voorzitter P10

Strategie 2023-2026

De P10 wil die kracht van het platteland behouden en versterken. Dit doet zij samen én in verbinding met haar partners. Met als doel: een robuust platteland met vitale dorpen. In de Strategische Agenda 2023-2026 ziet en leest u hoe de P10 dit concreet wil aanpakken.