Onze thema’s

Leefbaar Platteland

Krimp, vergrijzing en ontgroening maken het platteland kwetsbaar. Het aantal scholen, huisartsen, busverbindingen, winkels en andere voorzieningen neemt af. Kleine dorpskernen verliezen daarmee hun kloppend hart. Overheidsfinanciën moeten toereikend zijn om te kunnen blijven investeren in bereikbaarheid, zorg en voldoende woningen.
Leefbaarheid in het buitengebied

Duurzaam Platteland

Klimaatverandering heeft grote invloed op het platteland, op onze landbouw en op de natuurgebieden. Tegelijkertijd is het platteland ook een belangrijk deel van de oplossing. Met onze ruimte en lokale initiatieven als energiecoöperaties dragen we bij aan klimaatadaptatie, de energietransitie, het realiseren van kringlooplandbouw en nieuwe natuur.
Duurzaam platteland als oplossing

Sociaal Platteland

Toerisme is een van onze economische pijlers. Net als de landbouw. De transitie van de landbouw, een goed toekomstperspectief voor boeren, investeren in dataverbindingen en realiseren van goede woon- en leefomstandigheden voor arbeidsmigranten; het zijn typische P10-thema’s.
Kleine gebaren en grote initiatieven

Waar maakt P10 zich sterk voor?

Demografische ontwikkelingen

Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds

Recreatie en toerisme

Functieveranderingen op het platteland

Nieuwe economische kansen in de buitengebieden

Veiligheid in het landelijke gebied

Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)

Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid