Samenwerkingspartners

Met wie werken we samen?
De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn onder andere VNG en diverse ministeries zoals BZK. Rondom Elke Regio Telt zijn er specifieke samenwerkingen zodat de uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden omgezet in een nieuwe manier van kijken naar het platteland. Hierbij gaan we als P10 uit van oplossingen, samenwerken en praktische uitvoering.

K80: vergelijkbare thema's

Met de K80 trekken we intensief op.  Hoewel de K80 gemeenten vaak net wat kleiner zijn dan de P10 gemeenten, delen we veel vergelijkbare thema’s en uitdagingen.

VNG: kennis-en lobbypartner

Als belangenorganisatie en kennisplatform voor alle Nederlandse gemeenten is de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook voor P10 een belangrijke partner.

M50

De M50, voorheen Platform Middelgrote Gemeenten (PMG), is een netwerk van middelgrote gemeenten.

Onderzoekspartner

Op het gebied van onderzoek werken we veel samen met Wageningen University.