Duurzaam Platteland

Duurzaam platteland als oplossing

In Nederland hebben we te maken met meer regenval, extremere stormen en langere periodes van droogte en hitte. De klimaatverandering heeft grote invloed op het platteland, onze landbouw en de natuurgebieden. Tegelijkertijd dragen we met onze ruimte en initiatieven bij aan klimaatadaptatie, de energietransitie, het realiseren van kringlooplandbouw en nieuwe natuur. En er spelen discussies rondom stikstof en PFAS. Duurzaamheid is een hot item op het platteland! We waken ervoor dat de unieke landschappelijke kwaliteiten én de vitaliteit van de dorpen in deze ‘strijd’ verloren gaan.

Grashoek gaat voor een beter leefklimaat

Coöperatie Duurzame Energie zet in op een vlotte en be- taalbare energietransitie voor de bevolking, het verkrijgen van een beter en gezonder leefklimaat in Grashoek en de versterking van de leefbaarheid in en rondom Grashoek. De bestuurders hebben geen belangen in de agrarische sector: ze staan neutraal in de discussie rondom thema’s als landbouw, natuur en klimaat.

De vele lokale energiecoöperaties leveren een actieve bijdrage aan de energietransitie terwijl de landschappelijke impact beperkt blijft. De opbrengst van de energieproductie komt ten goede aan lokale gemeenschappen. Om dit te versterken, hebben deze energiecoöperaties ondersteuning nodig op het gebied van wet- en regelgeving én capaciteit in het elektriciteitsnetwerk.

Erik Nijssen, wethouder gemeente Peel en Maas