Het platteland
biedt ruimte voor oplossingen
Het platteland
bruist van de energie
Het platteland
biedt ruimte voor oplossingen

Nieuws

P10 levert bijdrage aan Staat van het Bestuur 2020

Begin februari maakte het ministerie van BZK de Staat van het Bestuur 2020 bekend. Ellen van Selm (burgemeester van Opsterland en voorzitter van de P10) droeg hieraan bij met haar essay “Het gebeurt in de gemeente. Tijd om het zwaartepunt in de decentralisaties te verplaatsen” en was een van de sprekers tijdens het Festival van […]

P10 levert bijdrage aan online magazine DuurzaamDoor (RVO)

“De Omgevingswet is meer dan een stedelijke opgave.” Aldus Ellen van Selm en Lydia van Santen in het prachtige online magazine dat Duurzaam Door (RVO) onlangs uitbracht. In het interview pleiten zij voor meer aandacht, zodat het platteland niet wordt afgedaan als iets ‘wat er gewoon is’. Het interview is onderdeel van een reeks gesprekken […]

Samen voor Krachtige Regio’s

Kennisconferentie Regio Deals 25 t/m 28 januari Sterke regio’s dragen bij aan een veerkrachtige samenleving, dit kabinet maakte daar 950 miljoen euro voor vrij. Elke regio in Nederland heeft een eigen karakter, en elke regio heeft iets anders nodig. Op dat eigene van de regio sluiten de 30 Regio Deals aan die vanaf 2018 in […]

De P10 wenst u een prachtig en vitaal 2021

Dit jaar begint de P10 door de toetreding van zeven nieuwe plattelandsgemeenten met 29 leden. Daar zijn we trots op en ook blij mee. Ze zijn welkom: samen laten we de stem van het platteland horen. Dat doen we aan tafels die gaan over ruimte, klimaatverandering en energietransitie. We denken mee over de grote uitdagingen […]

Zeven nieuwe leden voor het P10 netwerk van plattelandsgemeenten

PERSBERICHT| Het nieuwe jaar start de P10 met de toetreding van zeven nieuwe leden. Dat sterkt het netwerk van plattelandsgemeenten. De P10 verwelkomt deze leden om samen de stem van het platteland te laten horen en daarvoor ook hun kennis en ervaring te benutten. Met de toetreding van de gemeenten Leudal (Limburg), Noardeast-Fryslân en Weststellingwerf […]

Nieuwsbrief december 2020

Wat was het een memorabel jaar. De pandemie maakte dat we als netwerk niet bij elkaar konden komen. Het dorpenfestival en daarmee onze zomersessie werd geannuleerd en ook de wintersessie kon niet zoals gebruikelijk doorgaan. Online troffen we elkaar gelukkig wel, ook tijdens de WinterWebinars, die we in plaats van de Wintersessie organiseerden. Want ruimte […]

De tweede editie van de Krant van het Platteland is uit

Onze tweede Krant van het Platteland is uit en verstuurden we vandaag naar de leden van de Tweede Kamer, onze samenwerkingspartners en leden. In de vorige editie hebben wij u laten zien dat voor de grote uitdagingen van Nederland oplossingen te vinden zijn op en met het platteland. Want het platteland heeft ruimte en sterk […]

Ellen van Selm kan doorbouwen aan sterk netwerk en Agenda Platteland

Vandaag heeft het Algemeen Bestuur Ellen van Selm voor vier jaar herbenoemd als voorzitter van de P10. De afgelopen vier jaar heeft de P10 onder haar aanvoering een stevige positie verworven in de bestuurlijke wereld. ‘We zitten steeds vaker aan tafel en steeds vaker als het écht ergens over gaat. We laten de stem van […]

De P10-WinterWebinars op 2, 3 & 9 december

Beste fans van het platteland,  Begin december organiseert de P10 drie WinterWebinars. Reserveert u vast ruimte in uw agenda? In de onderstaande vooraankondiging vertellen we u meer. En direct aanmelden kan via deze link.  We zien u graag online tijdens (een van) onze WinterWebinars. 

 

Netwerk

De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten

 

De 29 grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen wij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.

De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn onder andere VNG en diverse ministeries.

Onderwerpen

Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk:

  • Demografische ontwikkelingen
  • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
  • Recreatie en toerisme
  • Functieveranderingen op het platteland
  • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
  • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
  • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
  • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

Maak kennis met de P10 in 2,5 minuut

Bekijk onze film en maak kennis met de P10 in 2,5 minuten.

Bestuur & portefeuilles

Het bestuur van de P10 wordt gevormd door vijf bestuurders.
De voorzitter is Ellen van Selm (burgemeester van Opsterland).
De leden van het dagelijks bestuur zijn:
Theo Meskers (wethouder gemeenten Hollands Kroon)
Harry Scholten (wethouder Hof van Twente)
Paul Sanders (wethouder Peel en Maas)
Jack Werkman (wethouder Sluis)

Het Dagelijks Bestuur beheert vier portefeuilles. Dit zijn Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met de Stad en Sociaal Platteland.
Alle leden zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn er een kerngroep, programmacoördinatoren en verschillende functies die de leden voorzien van advies en ondersteuning.

Overzicht bestuursleden, ondersteuning en adviseurs (pdf).

P10 Gemeenten

West Betuwe
Dinkelland
Tubbergen
De Wolden
Weststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Leudal
Altena
Westerkwartier
Het Hogeland
Twenterand
De Fryske Marren
Horst aan de Maas
Midden-Drenthe
Medemblik
Hof van Twente
Peel en Maas
Goeree-Overflakkee
Hollands Kroon
Berkelland
Westerveld
Borger-Odoorn
Aa en Hunze
Schouwen-Duiveland
Hulst
Opsterland
Ooststellingwerf
Sluis
Bronckhorst

Contact


Postadres
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag


Bezoekadres
Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag(0512) 386 222
info@p-10.nl

Nog geen inloggegevens?
Mail naar info@p-10.nl