Samenwerkingsverband

De P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten.  De zeventien grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn o.a. VNG en diverse ministeries.

ONDERWERPEN

Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk.

  • Demografische ontwikkelingen
  • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
  • Recreatie en toerisme
  • Functieveranderingen op het platteland
  • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
  • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
  • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
  • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

MAAK KENNIS IN 2,5 MINUUT

Bekijk onze film en maak kennis met de P10 in 2,5 minuten.

ORGANISATIE

Benieuwd naar onze organisatie? In ons organogram ziet u hoe we georganiseerd zijn.

P10 Gemeenten

Nieuws & publicaties

Contact


Postadres
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag


Bezoekadres
Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag(0512) 386 222
p10@opsterland.nl