Hét samenwerkingsverband van
32 grote plattelandsgemeenten

Benut de kracht

Het platteland is heel krachtig. We hebben ruimte. We hebben oplossingskracht. En onze inwoners zijn gewend zelf de handen uit de mouwen te steken. Op veel fronten krijgen mensen op het platteland samen zaken voor elkaar: op het gebied van energietransitie of in stand houden van ontmoetingsruimten bijvoorbeeld.

Met oog voor leefbaarheid

Zorg, onderwijs, bereikbaarheid: in de voorzieningen op het platteland boeren we achteruit. Tal van onderzoek toont aan: dat is een neerwaartse spiraal; vertrek van de ene voorziening leidt tot vertrek van de andere. Die spiraal moeten we opwaarts zien te duwen. Dat kan door structureel te investeren in de regio.

Samen met het platteland

Als P10 kennen we de inwoners van de regio. We zitten dagelijks bij ze aan tafel. We kennen hun zorgen en we kennen hun innovatieve oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, duurzaamheid en landbouw. Bouwen aan sterke regio’s doen we met elkaar, in een open dialoog. P10 verbindt regio en rijksoverheid.

De 32 grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen wij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.

De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn onder andere VNG en diverse ministeries.

Nieuws

Ons laatste nieuws