Het platteland
biedt ruimte voor oplossingen
Het platteland
bruist van de energie
Het platteland
biedt ruimte voor oplossingen

Nieuws

Persbericht | P10 reageert op miljoenennota

Het moment om samen problemen aan te pakken “Er moet perspectief zijn voor alle mensen, voor mensen uit steden én voor mensen van het platteland.” De inmiddels 30 plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, zijn blij dat de Koning deze woorden uitsprak in de troonrede. En dat het kabinet al het mogelijke zal doen om een […]

Harry Scholten waarnemend voorzitter van de P10

PERSBERICHT| Harry Scholten, wethouder van Hof van Twente en huidig lid van het Dagelijks Bestuur van de P10, neemt per 8 september 2022 tijdelijk de voorzittershamer over van Ellen van Selm. Van Selm stopt als voorzitter omdat ze de nieuwe burgemeester wordt van Purmerend. Daarmee neemt ze afscheid van gemeente Opsterland en van de P10, […]

In gesprek over en met het platteland

Op 6 september gingen bestuurders van de P10 met Kamerleden in gesprek over de kracht van het platteland in Nieuwspoort, het perscentrum van de Tweede Kamer. Harry Scholten, wethouder van Hof van Twente en lid van het Dagelijks Bestuur van de P10, stak van wal: ‘Op het platteland weten we goed wat er speelt in […]

Binnenlands Bestuur: ‘Het kabinet gaat op vakantie en wij zitten met de gebakken peren’

De crisis rond de stikstofaanpak toont dat Den Haag het land in moet. Kunnen ze leren van het platteland, vindt burgemeester Ellen van Selm. De plattelandsgemeenten zijn niet betrokken bij het stikstofbeleid. ‘Het kabinet heeft niets van onderop opgebouwd’, zegt P10-voorzitter en burgemeester van Opsterland Ellen van Selm. Kortzichtig, want Den Haag kan nog wat […]

Vereniging de Hamerlanden winnaar van de Henk Aalderink-prijs

HULST | Tijdens de Zomersessie van de P10 ontving de Vereniging de Hamerlanden (uit gemeente Aa en Hunze) de Henk Aalderink-prijs. Van alle inzendingen waren zij het initiatief dat het meest bijdraagt aan een platteland dat klaar is voor de toekomst. De Vereniging wint daarmee de hoofdprijs van € 2.000,-. De Henk Aalderink-prijs wordt jaarlijks […]

Nieuwe leden voor Dagelijks Bestuur P10 aangesteld

PERSBERICHT | Tijdens de jaarlijkse Zomersessie van de P10 -het netwerk van grootschalige plattelandsgemeenten- koos het Algemeen Bestuur vijf leden voor het Dagelijks Bestuur, dat is er een meer dan de vorige bestuursperiode. Voor de periode 2022 tot 2026 zijn de wethouders Wilko Pelgrom (Bronckhorst), Robert Leever (Hollands Kroon) en Erik Nijssen (Peel en Maas) […]

Leefbaarheid platteland onder grote druk door stikstofmaatregelen

[Met dit persbericht reageert de P10 op de aangekondigde stikstofmaatregelen.] De P10 is voor een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak, samen met de agrariërs, dorpen, Rijk en provincie. Door de plannen van het Kabinet dreigen veel van de goed lopende gebiedsprocessen nu te stagneren. De aanpak van het Kabinet leidt tot polarisatie en brengt het doel verder […]

Bent u ook bij de Zomersessie?

U bent van harte uitgenodigd voor de Zomersessie in gemeente Hulst op 30 juni 2022! Het belooft een mooie dag te worden. We ontmoeten elkaar in de Prosper, een authentiek polderdorp gelegen in het hart van Grenspark Groot Saeftinghe. Er zijn diverse excursies door het gebied. Daarnaast bieden we een reeks workshops aan over actuele […]

Bouwen op het platteland draagt bij aan Brede Welvaart maar vraagt een gerichte aanpak

Een fijn thuis, een dak boven je hoofd, een veilige omgeving waar je jezelf kunt zijn, tot rust komt en dierbare momenten beleeft. Het is een primaire levensbehoefte en daarom heeft de overheid de rol om zorg te dragen voor voldoende woonruimte zoals verankerd is in de Woningwet en Huisvestingswet. Lees hieronder wat de woonopgave […]

 

Netwerk

De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten

 

De 30 grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen wij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.

De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn onder andere VNG en diverse ministeries.

Onderwerpen

Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk:

  • Demografische ontwikkelingen
  • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
  • Recreatie en toerisme
  • Functieveranderingen op het platteland
  • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
  • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
  • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
  • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

Maak kennis met de P10

Bekijk onze film en maak kennis met de P10.

Bestuur & portefeuilles

Het bestuur van de P10 wordt gevormd door vijf bestuurders.
De voorzitter is Ellen van Selm (burgemeester van Opsterland).
De leden van het dagelijks bestuur zijn:

Jack Werkman (wethouder Sluis)
Harry Scholten (wethouder Hof van Twente)
Robert Leever (wethouder Hollands Kroon)
Erik Nijssen (wethouder Peel en Maas)
Wilko Pelgrom (wethouder Bronckhorst)

Het Dagelijks Bestuur beheert vier portefeuilles. Dit zijn Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met de Stad en Sociaal Platteland.
Alle leden zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn er een kerngroep, programmacoördinatoren en verschillende functies die de leden voorzien van advies en ondersteuning.

P10 Gemeenten

West Betuwe
Dinkelland
Tubbergen
De Wolden
Weststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Leudal
Altena
Westerkwartier
Het Hogeland
Twenterand
De Fryske Marren
Horst aan de Maas
Midden-Drenthe
Medemblik
Hof van Twente
Peel en Maas
Goeree-Overflakkee
Hollands Kroon
Berkelland
Westerveld
Borger-Odoorn
Aa en Hunze
Schouwen-Duiveland
Hulst
Opsterland
Ooststellingwerf
Sluis
Bronckhorst

Contact


Postadres
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag


Bezoekadres
Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag(0512) 386 222
info@p-10.nl

Nog geen inloggegevens?
Mail naar info@p-10.nl