• Jaarverslag P10 2016

Jaarverslag P10 2016

mei 2017

2016 stond voor de P10 voornamelijk in het teken van de uitvoering van de strategische agenda, het intensiveren van het lobbywerk en de uitbreiding van het aantal leden. Er is in het bijzonder veel aandacht geweest voor de onderwerpen digitale bereikbaarheid, herverdeling van het gemeentefonds en de Omgevingswet. De P10 heeft een productief en goed […]