mei 2017

Jaarverslag P10 2016

2016 stond voor de P10 voornamelijk in het teken van de uitvoering van de strategische agenda, het intensiveren van het lobbywerk en de uitbreiding van het aantal leden. Er is in het bijzonder veel aandacht geweest voor de onderwerpen digitale bereikbaarheid, herverdeling van het gemeentefonds en de Omgevingswet. De P10 heeft een productief en goed jaar gehad waarin belangrijke stappen zijn gezet en de herkenbaarheid, slagkracht en het plezier in de samenwerking verder zijn gegroeid.

Meer over de activiteiten en behaalde resultaten leest u in het jaarverslag 2016.