Het platteland
biedt ruimte voor oplossingen
Het platteland
bruist van de energie
Het platteland
biedt ruimte voor oplossingen

Nieuws

Vereniging de Hamerlanden winnaar van de Henk Aalderink-prijs

HULST | Tijdens de Zomersessie van de P10 ontving de Vereniging de Hamerlanden (uit gemeente Aa en Hunze) de Henk Aalderink-prijs. Van alle inzendingen waren zij het initiatief dat het meest bijdraagt aan een platteland dat klaar is voor de toekomst. De Vereniging wint daarmee de hoofdprijs van € 2.000,-. De Henk Aalderink-prijs wordt jaarlijks […]

Nieuwe leden voor Dagelijks Bestuur P10 aangesteld

PERSBERICHT | Tijdens de jaarlijkse Zomersessie van de P10 -het netwerk van grootschalige plattelandsgemeenten- koos het Algemeen Bestuur vijf leden voor het Dagelijks Bestuur, dat is er een meer dan de vorige bestuursperiode. Voor de periode 2022 tot 2026 zijn de wethouders Wilko Pelgrom (Bronckhorst), Robert Leever (Hollands Kroon) en Erik Nijssen (Peel en Maas) […]

Leefbaarheid platteland onder grote druk door stikstofmaatregelen

[Met dit persbericht reageert de P10 op de aangekondigde stikstofmaatregelen.] De P10 is voor een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak, samen met de agrariërs, dorpen, Rijk en provincie. Door de plannen van het Kabinet dreigen veel van de goed lopende gebiedsprocessen nu te stagneren. De aanpak van het Kabinet leidt tot polarisatie en brengt het doel verder […]

Bent u ook bij de Zomersessie?

U bent van harte uitgenodigd voor de Zomersessie in gemeente Hulst op 30 juni 2022! Het belooft een mooie dag te worden. We ontmoeten elkaar in de Prosper, een authentiek polderdorp gelegen in het hart van Grenspark Groot Saeftinghe. Er zijn diverse excursies door het gebied. Daarnaast bieden we een reeks workshops aan over actuele […]

Bouwen op het platteland draagt bij aan Brede Welvaart maar vraagt een gerichte aanpak

Een fijn thuis, een dak boven je hoofd, een veilige omgeving waar je jezelf kunt zijn, tot rust komt en dierbare momenten beleeft. Het is een primaire levensbehoefte en daarom heeft de overheid de rol om zorg te dragen voor voldoende woonruimte zoals verankerd is in de Woningwet en Huisvestingswet. Lees hieronder wat de woonopgave […]

P10 steunt lokale initiatieven met de Henk Aalderink-prijs

PERSBERICHT| Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan een toekomstbestendig platteland? Neem dan deel aan de Henk Aalderink-prijs die is opengesteld door de P10, het samenwerkingsverband van dertig grote plattelandsgemeenten. Met deze prijs worden inwoners beloond die zich inzetten voor hun dorp of gemeenschap met een vernieuwend en duurzaam initiatief. De winnaar ontvangt tweeduizend euro. […]

Brief financiële positie decentrale overheden en versterken lokale democratie

Op 5 april is door de VNG, de G4, de P10, de G40, de M50 en de K80 een brief verstuurd aan de Tweede Kamer over de financiële positie van decentrale overheden en het versterken van de lokale democratie. Een goede samenwerking tussen het rijk en de medeoverheden is essentieel om de grote maatschappelijke opgaven […]

Jaarverslag 2021

Ondanks de beperkingen was 2021 een jaar vol kansen en groei voor de P10. We maakten een vliegende start met zeven nieuwe plattelandsgemeenten die we mochten verwelkomen. Niet lang daarna lanceerden we de Agenda Platteland met tien concrete punten die van belang zijn voor heel Nederland: platteland én stad. Samen met onze partners ondernamen we […]

Terugblik op een geslaagde Wintersessie

Het was even spannend of de Wintersessie door kon gaan, maar de coronamaatregelen lieten het toe. En wat was het een fijne bijeenkomst! We hebben elkaar ouderwets in het echt ontmoet en goede gesprekken gevoerd rondom de Agenda Platteland. Dit deden we tijdens verschillende workshops, geleid door bijvoorbeeld Roel van de WUR, Angelique en Thijs […]

 

Netwerk

De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten

 

De 30 grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen wij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.

De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn onder andere VNG en diverse ministeries.

Onderwerpen

Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk:

  • Demografische ontwikkelingen
  • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
  • Recreatie en toerisme
  • Functieveranderingen op het platteland
  • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
  • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
  • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
  • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

Maak kennis met de P10

Bekijk onze film en maak kennis met de P10.

Bestuur & portefeuilles

Het bestuur van de P10 wordt gevormd door vijf bestuurders.
De voorzitter is Ellen van Selm (burgemeester van Opsterland).
De leden van het dagelijks bestuur zijn:

Jack Werkman (wethouder Sluis)
Harry Scholten (wethouder Hof van Twente)
Robert Leever (wethouder Hollands Kroon)
Erik Nijssen (wethouder Peel en Maas)
Wilko Pelgrom (wethouder Bronckhorst)

Het Dagelijks Bestuur beheert vier portefeuilles. Dit zijn Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met de Stad en Sociaal Platteland.
Alle leden zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Daarnaast zijn er een kerngroep, programmacoördinatoren en verschillende functies die de leden voorzien van advies en ondersteuning.

P10 Gemeenten

West Betuwe
Dinkelland
Tubbergen
De Wolden
Weststellingwerf
Noardeast-Fryslân
Leudal
Altena
Westerkwartier
Het Hogeland
Twenterand
De Fryske Marren
Horst aan de Maas
Midden-Drenthe
Medemblik
Hof van Twente
Peel en Maas
Goeree-Overflakkee
Hollands Kroon
Berkelland
Westerveld
Borger-Odoorn
Aa en Hunze
Schouwen-Duiveland
Hulst
Opsterland
Ooststellingwerf
Sluis
Bronckhorst

Contact


Postadres
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag


Bezoekadres
Hoofdstraat 82
9244 CR Beetsterzwaag(0512) 386 222
info@p-10.nl

Nog geen inloggegevens?
Mail naar info@p-10.nl