november 2016

Oproep aan Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken

De P10 heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Hierin vragen we de commissie om tijdens de behandeling van de begroting 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepleiten dat:

  • De voorgestelde verdeling voor het subcluster VHROSV volledig in het gemeentefonds wordt doorgevoerd;
  • De oproep van VNO-NCW, MKB- en LTO Nederland aan het nieuwe kabinet voor een minister Stad en Platteland en een investeringsfonds voor het landelijke gebied serieus wordt genomen;
  • In de discussie over herijking van de financiële verhoudingen er blijvend aandacht is voor het versterken van de financiële positie van plattelandsgemeenten.

Lees de brief.