december 2016

Gemeente Hof van Twente treedt toe tot de P10

De gemeente Hof van Twente maakt vanaf 1 januari 2017 deel uit van de P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten in Nederland. Hiertoe heeft het algemeen bestuur vanmorgen besloten.

Vertegenwoordiging Overijssel

De toetreding van Hof van Twente betekent voor de P10 een goede aanvulling op de plattelandsregio’s waaruit de P10 al was samengesteld. Naast regio’s uit de provincies Zeeland, Noord-Holland, Friesland, Drenthe, Gelderland, Zuid-Holland en Limburg, is nu ook een Overijsselse gemeente vertegenwoordigd in de P10. Vanuit deze grotere spreiding kan de P10 de plattelandsbelangen nog krachtiger behartigen.

Vertegenwoordiging groot leefgebied

De P10-gemeenten  hebben samen bijna 500.000 inwoners en beslaan zo’n tien procent van de oppervlakte van ons land. Naast Hof van Twente maken de gemeenten Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst,  Goeree-Overflakkee, Hollands Kroon, Hulst, Ooststellingwerf, Opsterland, Peel en Maas, Schouwen-Duiveland, Sluis, Tynaarlo en Westerveld deel uit van de P10.

P10 blijft P10

Ondanks het feit dat de gemeente Hof van Twente het vijftiende lid is, blijft de naam P10 ongewijzigd. De P10 is naast de G4 en G32 een bekend begrip en het bestuur wil daaraan geen afbreuk doen door een naamswijziging. Bij de toetreding van eerdere gemeenten is overeenkomstig gehandeld.

Strategische agenda

De grote plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. De P10 richt zich op het benadrukken van de kracht van het platteland op zowel nationaal als Euro­pees niveau. Centrale thema’s op de strategische agenda zijn een aantrekkelijk platteland, maatwerk voor het platteland en het samenspel tussen stad en platteland. Het platteland is aantrekkelijk en moet dat blijven. Kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen zijn daarbij essentieel. De P10 maakt zich onder andere sterk voor snel internet op het platteland en voor financieel maatwerk en maatwerk in regelgeving. Complementariteit is een sleutelbegrip: stad en platteland vullen elkaar aan. De stad groeit door het platteland en het platteland bloeit door de stad. De P10 zet zich in voor een vitaal platteland en aansluiting met de stad.