oktober 2020

Agenda Platteland: samen plannen smeden voor de grote uitdagingen van Nederland

‘platteland biedt ruimte en kracht voor de grote transities in klimaat, wonen, energie en zorg’

Oplossingen voor de grote vraagstukken van ons land: ze zijn er. Op en samen met het platteland! Deze boodschap ontvingen de leden van de Tweede Kamer vandaag van de P10, in de eerste editie van de Krant van het Platteland. Deze krant roept hen op om samen met ons en andere koepelorganisaties en partners, een Agenda Platteland op te stellen. Om samen plannen te smeden voor die grote uitdagingen, zoals de energie- en zorgtransitie en het woningtekort.

Benut de ruimte en kracht van het platteland

Het platteland vervult een cruciale rol in deze en andere grote opgaven waar we in Nederland voor staan. Opgaven die vragen om visie en een lange adem, om ruimte en kracht. Het platteland heeft die ruimte. En uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de inwoners van plattelandsdorpen een sterk organiserend vermogen hebben en dat ze heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken voor de verduurzaming van ons land.

Ellen van Selm, voorzitter van de P10 en burgemeester van Opsterland: ‘In de Agenda Platteland maken we concreet wat we willen en kunnen realiseren voor Nederland en hoeveel investeringen dat vraagt. Onze visie is dat er sterke regio’s nodig zijn met een vitaal platteland waarvoor structureel middelen moeten worden vrijgemaakt. In de Krant van het Platteland nodigen we de leden van de Tweede Kamer uit om de handschoen op te pakken.’

De pleitnota voor de Agenda Platteland waar de P10 aan werkt, wordt ondersteund door grote partners van de P10, zoals de VNG, de G40, het ministerie van BZK en NBTC Holland Marketing.