oktober 2020

Krant van het Platteland #1

De eerste editie van de Krant van het Platteland stuurde de P10 op 9 oktober 2020 naar alle leden van de Tweede Kamer. Daarin vertellen we en laten we zien dat er op en samen met het platteland oplossingen zijn voor de grote vraagstukken van ons land, zoals de energie- en zorgtransitie en het woningtekort. En nodigen we hen uit om daarvoor samen met ons plannen te smeden, in een Agenda Platteland.

We zijn trots op deze krant, omdat die onze kracht, pracht en behoefte laat zien, niet alleen met mooie woorden maar ondersteund door beeld, onderzoek, daadkracht en boodschappen van grote partners zoals de VNG, G40 en het ministerie van BZK.