Voorgaande prijswinnaars

Jaarlijks reikt de P10 de Henk Aalderink-prijs uit. In de eerste jaren ging deze prijs naar het beste leefbaarheidsinitiatief op het platteland.

In 2018 organiseerde de P10 een bijzondere wedstrijd rond de Henk Aalderink-prijs, toen zochten we de foto die het energieke platteland het best weergaf.

Meer over de winnaars:
2015 > Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek
2016 > Wijnjewoude Energie Neutraal
2017 > Dorp Witteveen
2018 > Foto ‘Waar de aardappels vandaan komen’ van Dingena Mol