Nieuws

LEEG: MAAR NIET VERWIJDEREN IVM BUG

Persbericht | P10 reageert op troonrede

DEN HAAG – Versterking van het maatschappelijk weefsel en tegengaan van ongelijkheid. Dat zijn twee belangrijke thema’s uit de Troonrede. P10-voorzitter Ellen Nauta is blij met de aandacht voor de verschillen. “Die zijn er niet alleen tussen mensen, maar ook tussen regio’s.”

Lees ‘m snel: de nieuwste Krant van het platteland!

Met goede voorbeelden van de kracht van het platteland, concrete aanbevelingen voor het nieuwe kabinet en een dringende oproep: blijf investeren in Brede Welvaart. Neem maatschappelijke effectiviteit als uitgangspunt en kijk niet alleen naar economisch rendement. Verklein de verschillen tussen de regio’s.

Den Haag is weer begonnen, High Tea!

De leden van de Tweede Kamer werden dinsdag welkom terug geheten door het Dagelijks Bestuur van de P10 met een High Tea. Bovendien werden de Kamerleden uitgenodigd voor een speciale online kennissessie voor op 20 september.

12 oktober: Kennissessie over participatie met P10 op European week voor Regions and Cities

Ook benieuwd wat echt werkt in participatie? Bezoek dan de kennissessie op 12 oktober 2023 in Brussel.

Brief aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s

Onderstaande brief is verstuurd vanuit de P10 richting alle opstellers van de verkiezingsprogramma’s.

Uitvoeringsprogramma 2023-2024 P10

In dit uitvoeringsprogramma wordt aangegeven welke activiteiten er in 2023 en 2024 opgepakt worden.

VIDEO: Terugblik op de P10-Zomersessie in Aa en Hunze

Een videoterugblik op de geslaagde Zomersessie in Aa en Hunze met boodschap van P10-voorzitter Ellen .

Vacature: Een uitdagende AV-stage over het profileren van een innovatief en leefbaar platteland

Vacature: Een uitdagende AV-stage over het profileren van een innovatief en leefbaar platteland