Nieuws

leeg

Vereniging de Hamerlanden winnaar van de Henk Aalderink-prijs

HULST | Tijdens de Zomersessie van de P10 ontving de Vereniging de Hamerlanden (uit gemeente Aa en Hunze) de Henk Aalderink-prijs. Van alle inzendingen waren zij het initiatief dat het meest bijdraagt aan een platteland dat klaar is voor de toekomst. De Vereniging wint daarmee de hoofdprijs van € 2.000,-. De Henk Aalderink-prijs wordt jaarlijks […]

Nieuwe leden voor Dagelijks Bestuur P10 aangesteld

PERSBERICHT | Tijdens de jaarlijkse Zomersessie van de P10 -het netwerk van grootschalige plattelandsgemeenten- koos het Algemeen Bestuur vijf leden voor het Dagelijks Bestuur, dat is er een meer dan de vorige bestuursperiode. Voor de periode 2022 tot 2026 zijn de wethouders Wilko Pelgrom (Bronckhorst), Robert Leever (Hollands Kroon) en Erik Nijssen (Peel en Maas) […]

Leefbaarheid platteland onder grote druk door stikstofmaatregelen

[Met dit persbericht reageert de P10 op de aangekondigde stikstofmaatregelen.] De P10 is voor een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak, samen met de agrariërs, dorpen, Rijk en provincie. Door de plannen van het Kabinet dreigen veel van de goed lopende gebiedsprocessen nu te stagneren. De aanpak van het Kabinet leidt tot polarisatie en brengt het doel verder […]

Bent u ook bij de Zomersessie?

U bent van harte uitgenodigd voor de Zomersessie in gemeente Hulst op 30 juni 2022! Het belooft een mooie dag te worden. We ontmoeten elkaar in de Prosper, een authentiek polderdorp gelegen in het hart van Grenspark Groot Saeftinghe. Er zijn diverse excursies door het gebied. Daarnaast bieden we een reeks workshops aan over actuele […]

Bouwen op het platteland draagt bij aan Brede Welvaart maar vraagt een gerichte aanpak

Een fijn thuis, een dak boven je hoofd, een veilige omgeving waar je jezelf kunt zijn, tot rust komt en dierbare momenten beleeft. Het is een primaire levensbehoefte en daarom heeft de overheid de rol om zorg te dragen voor voldoende woonruimte zoals verankerd is in de Woningwet en Huisvestingswet. Lees hieronder wat de woonopgave […]

P10 steunt lokale initiatieven met de Henk Aalderink-prijs

PERSBERICHT| Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan een toekomstbestendig platteland? Neem dan deel aan de Henk Aalderink-prijs die is opengesteld door de P10, het samenwerkingsverband van dertig grote plattelandsgemeenten. Met deze prijs worden inwoners beloond die zich inzetten voor hun dorp of gemeenschap met een vernieuwend en duurzaam initiatief. De winnaar ontvangt tweeduizend euro. […]

Brief financiële positie decentrale overheden en versterken lokale democratie

Op 5 april is door de VNG, de G4, de P10, de G40, de M50 en de K80 een brief verstuurd aan de Tweede Kamer over de financiële positie van decentrale overheden en het versterken van de lokale democratie. Een goede samenwerking tussen het rijk en de medeoverheden is essentieel om de grote maatschappelijke opgaven […]

Jaarverslag 2021

Ondanks de beperkingen was 2021 een jaar vol kansen en groei voor de P10. We maakten een vliegende start met zeven nieuwe plattelandsgemeenten die we mochten verwelkomen. Niet lang daarna lanceerden we de Agenda Platteland met tien concrete punten die van belang zijn voor heel Nederland: platteland én stad. Samen met onze partners ondernamen we […]