Lid worden

Twenterand

Het netwerk van plattelandsgemeenten verenigd in de P10 bestaat uit 30 gemeenten. We delen kennis met elkaar en werken samen waar dat een meerwaarde oplevert. We trekken ook samen op om gedeelde belangen onder de aandacht te brengen bij de landelijke en Europese politiek.

Wilt u met uw gemeente meewerken aan de toekomstige opgaven van het Nederlandse platteland? Dan kunt u wellicht ook lid worden van het P10-netwerk. In onze notitie ‘De P10 een sterk netwerk’ leest u meer over ons netwerk; wat het netwerk u brengt en ook wat we van u vragen. Want het lidmaatschap van de P10 is niet vrijblijvend en vraagt zowel bestuurlijke als ambtelijke inzet.

Proces van aanmelden

Als u erover denkt lid te worden neemt u contact op met Renée Kleywegt via info@p-10.nl. Zij stemt een eventueel vervolg met u af. Goed te weten: uw aanvraag ontvangen wij graag uiterlijk 15 september zodat uw gemeente eventueel per 1 januari van het volgende kalenderjaar toe kan treden.

Daarna gaat het Dagelijks Bestuur in gesprek over de signatuur van en inzet voor de P10. In dit gesprek worden in ieder geval de volgende elementen meegenomen en gewogen:

Het gaat om plattelandsgemeenten met als kenmerken:

Als handvatten in de afweging tot toetreding, worden de volgende richtgetallen gebruikt:

Dit zijn nadrukkelijk richtgetallen. Zaken als inhoudelijke bijdrage van de aanmeldende gemeente, geografische spreiding, specifieke kennis en bijvoorbeeld ervaring op een belangrijk thema dat speelt in de P10 kunnen ook worden meegewogen.

Een officiële aanvraag doet u per brief gericht aan het Algemeen Bestuur van de P10. Daarin uw motivatie en uw ideeën over wat uw gemeente bij draagt aan het netwerk.

Het Dagelijks Bestuur doet vervolgens een gemotiveerd voorstel aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur besluit over toetreding. Voor vragen over een lidmaatschap neemt u contact op met Renée Kleywegt via info@p-10.nl.