november 2013

Onderzoek financiële consequenties AWBZ

 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vanaf 2015 veranderen. Uit de AWBZ wordt nu alle langdurige zorg betaald voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten – thuis of in een zorginstelling. Na 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de lichtere vormen van zorg. Die komen dan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te vallen. Voor een ander deel worden zorgverzekeraars verantwoordelijk. Alleen het zwaarste deel blijft betaald worden door de rijksoverheid. Na voltooiing van de decentralisatie zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen in het gehele sociale domein op grond van de Wmo (die hiervoor aangepast wordt), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Lees het complete onderzoek (pdf)