april 2016

Gemeenten Goeree-Overflakkee en Tynaarlo treden toe tot de P10

De gemeenten Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) en Tynaarlo (Drenthe) maken vanaf 1 april 2016 deel uit van de P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten in Nederland. Hiertoe heeft het algemeen bestuur op 30 maart 2016 besloten.

Vertegenwoordiging Zuid-Holland en Drenthe

De toetreding van Goeree-Overflakkee en Tynaarlo betekent voor de P10 een goede aanvulling op de plattelandsregio’s waaruit de P10 al was samengesteld. Naast regio’s uit de provincies Zeeland, Noord-Holland, Friesland, Drenthe en Gelderland, is nu ook Zuid-Hollandse gemeente vertegenwoordigd in de P10. Vanuit deze grotere spreiding kan de P10 de plattelandsbelangen nog krachtiger behartigen.

Vertegenwoordiging groot leefgebied

De P10-gemeenten hebben samen bijna 420.000 inwoners en beslaan bijna tien procent van de oppervlakte van ons land. Naast Goeree-Overflakkee en Tynaarlo maken de gemeenten Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, Hollands Kroon, Hulst, Ooststellingwerf, Opsterland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Westerveld deel uit van de P10.

P10 blijft P10

Ondanks het feit dat de gemeenten Goeree-Overflakkee en Tynaarlo respectievelijk het twaalfde en dertiende lid zijn, blijft de naam P10 ongewijzigd. De P10 is naast de G4 en G32 een bekend begrip en het bestuur wil daaraan geen afbreuk doen door een naamswijziging. Bij de toetreding van de gemeente Hollands Kroon in 2012 is overeenkomstig gehandeld.

Strategische agenda

De grote plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. De P10 richt zich op het benadrukken van de kracht van het platteland op zowel nationaal als Euro­pees niveau. Centrale thema’s op de strategische agenda zijn een aantrekkelijk platteland, maatwerk voor het platteland en het samenspel tussen stad en platteland. Het platteland is aantrekkelijk en moet dat blijven. Kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen zijn daarbij essentieel. De P10 maakt zich onder andere sterk voor snel internet op het platteland en voor financieel maatwerk en maatwerk in regelgeving. Complementariteit is een sleutelbegrip: stad en platteland vullen elkaar aan. De stad groeit door het platteland en het platteland bloeit door de stad. De P10 zet zich in voor een vitaal platteland en aansluiting met de stad.

Deel dit op:
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter