juni 2017

Gemeente Medemblik toegetreden tot P10 

Met ingang van 1 april 2017 is de gemeente Medemblik toegetreden tot de P10. Trots en ambitieus, dat is het gemeentebestuur van Medemblik: “Met het lidmaatschap van de P10 kunnen wij onze ambities realiseren. Bovendien zal onze kennis en ervaring een bijdrage leveren aan de P10. Samen werken aan dossiers waarbij de inwoner centraal staat!”

De toetreding van Medemblik betekent dat P10 inmiddels uit 16 leden bestaat. De provincie Noord-Holland, is nu vertegenwoordigd met twee gemeenten in de P10. Met andere gemeenten uit de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Drenthe en Gelderland is er een grote spreiding en kan de P10 haar plattelandsbelangen nog krachtiger behartigen.

Burgemeester Frank Streng zal Medemblik vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur. Hij zal Medemblik introduceren op de vergadering van het algemeen bestuur op 28 juni.