mei 2018

Wageningen Universiteit gaat in Opdracht van de P10 een onderzoek starten

In het jubileumjaar laat de P10 een onderzoek uitvoeren door de Wageningen universiteit. Het onderzoek gaat over de vraag hoe eigenaarschap in het publieke domein is ingebed in een lokale cultuur van saamhorigheid en wederkerigheid op het platteland. Daarmee kijkt het onderzoek naar de culturele inbedding van maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid op het platteland op peil houden of verbeteren. Het onderzoek wordt in zestien dorpen van acht P10-gemeenten, verspreid over Nederland worden uitgevoerd.

In het publieke domein lijkt schaalvergroting zeker in plattelandsgemeenten veel invloed te hebben op hoe bewoners de leefbaarheid ervaren. Tegelijkertijd zijn juist op het platteland meer of minder sterke vormen van nabuurschap, wederkerigheid en zelforganisatie van oudsher aanwezig: mensen ontmoeten elkaar, helpen elkaar. We veronderstellen dat die alledaagse ontmoetingen, vertrouwen, kleine dingen voor elkaar doen, maken dat mensen initiatieven ontplooien. Dat zij zich verantwoordelijk gaan voelen voor het publieke domein, en zich misschien een stukje van het publieke domein gaan toe-eigenen.

Het onderzoek start begin mei en zal eind november worden opgeleverd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van P10. Het resultaat bestaat uit een verslag van het onderzoek en een beleidsagenda voor de participatiesamenleving.

 

Meer informatie?
Roel During
roel.during@wur.nl
+31317481640

Eric Caspers
Eric.Caspers@schouwen-duiveland.nl