juli 2018

P10 goed vertegenwoordigd in VNG commissies en bestuur

De P10 heeft twaalf vertegenwoordigers in acht VNG commissies en twee in het VNG bestuur. Wij feliciteren hen van harte! Hiermee is de P10 goed vertegenwoordigd in de VNG- governance structuur. De VNG heeft de kandidatuur vanuit de netwerken duidelijk laten wegen, overeenkomstig de aanbevelingen van de heer Wim Deetman in zijn rapport “De Vierde Dimensie”.

Veel van de commissies waar de P10 nu vertegenwoordigd is, hebben verbinding met de programmalijnen zoals die omschreven zijn onze Strategische agenda; Aantrekkelijk platteland, Maatwerk platteland en Samenspel met de stad.

De bijdrage van onze vertegenwoordigers in de commissies en het bestuur zal zorgen voor inbreng vanuit het platteland, die onontbeerlijk is voor een evenwichtige ontwikkeling van alle Nederlandse gemeenten en de vraagstukken van deze tijd. De P10 zal hen steunen en meewerken aan het uitvoeren van hun taken voor de VNG en ziet uit naar vruchtbare resultaten voor het platteland.

 

Verdeling P10-leden in VNG Commissies

VNG Bestuur

Ellen van Selm – burgemeester Opsterland (lid)

Robbert Lievense – raadslid Schouwen-Duiveland (CVZ)

 

Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

Paul Hofman – wethouder Bronckhorst (lid)

 

Commissie Europa en Internationaal

Ellen Nauta-van Moorsel – burgemeester Hof van Twente (lid)

Wilma Delissen-van Tongerlo – burgemeester Peel en Maas (lid)

Rob Jonkman – wethouder Opsterland (lid)

 

Commissie Financiën

Harry Scholten – wethouder Hof van Twente (lid)

Sylvester ter Wal – secretaris Hulst (lid)

 

Commissie Informatiesamenleving

Niek Wind – wethouder Borger-Odoorn (lid)

 

Commissie Raadsleden en Griffiers

Robert Lievense – raadslid Schouwen-Duiveland (CVZ)

 

Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

Patricia Hoytink-Roubos – wethouder Berkelland (lid)

Freek Buijtelaar – wethouder Borger-Odoorn (lid)

 

Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Cees van de Bos – wethouder Schouwen-Duiveland (lid)

Mary van Gent – wethouder Hollands Kroon (lid)

 

College voor Arbeidszaken

Jan Seton – burgemeester Borger-Odoorn (lid)