oktober 2018

Workshop de Kunst van het Lobbyen

De zeventien P10-gemeenten werken samen aan een leefbaar en aantrekkelijk platteland, dat in samenspel met de stad ruimte biedt voor oplossingen. Door samen te werken is het delen van kennis gemakkelijker en hebben we samen de massa die nodig is om onze gedeelde belangen te behartigen in de lobby.

Maar hoe voer je een succesvolle lobby? Wat is het nut, wat mag degene aan de andere kant van de tafel van je verwachten, hoe trek je samen op en wat doe je wel en niet in de om je belangen onder de aandacht te krijgen?

Gemeente Hof van Twente organiseert de bijeenkomst ‘De Kunst van het lobbyen’ waarvoor alle geïnteresseerde ambtenaren en bestuurders van P10-gemeenten welkom zijn. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

Meer informatie en aanmelden