oktober 2018

Bijeenkomst VNG over Ondermijning op 15 november in Utrecht

Wat is ondermijning?

Ondermijning in brede zin gaat om een ongewenste of ongepaste inmenging in onze integere democratische rechtstaat. Daarbij komen vaak illegale en / of strafbare feiten voor. Dan spreken we over ondermijnende criminaliteit. Om effectief te zijn, dient de aanpak van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit verder te gaan dan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Naast het strafrecht zijn de inzet van fiscale, bestuurlijke en civiele maatregelen onontbeerlijk. Aangezien de georganiseerde misdaad vrijwel altijd haar wortels in de samenleving op lokaal niveau heeft, begint een aanpak van ondermijning altijd met het opwerpen van barrières in die lokale samenleving.

Wat betekent dat dan, opwerpen van barrières? En wat vraagt dat van gemeenten? Daarover gaan we op donderdagmiddag 15 november 2018 met elkaar in gesprek!

Programma

Vanaf 12.30 staat er een lunch klaar op het kantoor van de VNG in Utrecht, Social Impact. Het is goed bereikbaar met het OV in hartje Utrecht, adres Vredenburg 40. Meer informatie en routebeschrijving is hier te vinden.

We starten om 13.15 met het inhoudelijke programma. De middag zal begeleid worden door een facilitator van de VNG. Deze middag zullen we in verschillende samenstellingen spreken over aard, omvang, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van het verschijnsel ondermijning. Ook gaan we aan de slag met specifieke vraagstukken en casussen. Na een korte pauze brengen we onze gezamenlijke opgaven en kansen in beeld en maken waar mogelijk afspraken.
We ronden uiterlijk om 16.00 af.

Let op: we willen u vragen zich voor 1 november aan te melden voor deze bijeenkomst. Dat kan via Iris Koopmans  iris.koopmans@vng.nl. Tel 06 40 787 287