november 2018

Leefbaarheidsonderzoek levert schat aan inzichten op

P10 vertaalt resultaten direct in vijfpuntenplan

DEN HAAG – Tijdens de Wintersessie op  29 november presenteren de P10 en Wageningen University & Research de resultaten van het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’. Een van de conclusies is dat dorpen heel goed in staat zijn om grote projecten aan te pakken die invulling geven aan de verduurzaming van ons land. Dat is goed nieuws, want de landelijke energie-, zorg- en andere transities gaan uit van actieve betrokkenheid van burgers. Het onderzoek laat ook zien dat wet- en regelgeving regelmatig belemmerend werken en dat daardoor de rol van gemeenten vaak lastig is. Toch kan er veel, als er voldoende creativiteit is. De P10 heeft direct een vijfpuntenplan opgesteld.

De P10 was opdrachtgever van het onderzoek. Voorzitter Ellen van Selm: “Met dit onderzoek hebben we inzicht gekregen in wat bewoners beweegt, hoe initiatieven tot stand komen en waar initiatiefnemers tegenaan lopen. Heel Nederland kan hier zijn voordeel mee doen. Met onze lokale initiatieven, het organiserend vermogen en de eigenheid van onze dorpen hebben we iets te bieden. We kunnen helpen bij de grote opgaven waar we als land voor staan. Sterker nog, op basis van het onderzoek durven wij wel te stellen: zonder platteland geen leefbaarheid.”

Vijfpuntenplan: uitnodiging aan overheden en instituties

Geïnspireerd door de uitkomsten van het onderzoek heeft de P10 een vijfpuntenplan opgesteld. Doel daarvan is de zelfredzaamheid, zelforganisatie en sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, en waar dat kan belemmeringen wegnemen. In het vijfpuntenplan staat onder meer

  • dat je de creativiteit en organisatievermogen het beste benut als je dilemma’s presenteert in plaats van oplossingen van bovenaf
  • het idee om een kennisbank te ontwikkelen om alle kennis en ervaring die in de dorpen wordt opgedaan te verzamelen en te delen
  • de wens om het platteland kraamkamer te laten zijn voor de Omgevingswet
  • dat wet- en regelgeving en overheden meer faciliterend moeten zijn
  • dat het nodig is dat de hele omgeving meebeweegt, dus ook andere instituties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.

De P10 nodigt andere overheden, koepelorganisaties en andere organisaties uit om hier samen op te koersen en mee aan de slag te gaan.

Downloads
>>> Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland (pdf)
>>> Vijfpuntenplan van de P10 (pdf)

Deel dit op:
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter