februari 2023

Strategische Agenda 2023-2026

Energie, wonen, zorg, onderwijs, klimaat: op allerlei fronten staat Nederland voor grote opgaven met stijgende urgentie. Opgaven die vragen om visie en een lange adem, om ruimte en kracht. Het platteland heeft die kracht: de inwoners van plattelandsdorpen hebben een sterk organiserend vermogen en zijn goed in staat bij te dragen aan de verduurzaming van ons land.

De P10 wil die kracht van het platteland behouden en versterken. Dit doet zij samen én in verbinding met haar partners. Met als doel: een robuust platteland met vitale dorpen. In de Strategische Agenda 2023-2026 ziet en leest u hoe de P10 dit concreet wil aanpakken.