• Samenwerkingsverband
  grote plattelandsgemeenten
 • Samenwerkingsverband
  grote plattelandsgemeenten
 • Samenwerkingsverband
  grote plattelandsgemeenten
 • Samenwerkingsverband
  grote plattelandsgemeenten

Wat doet de P10

De P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten.  De vijftien grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn o.a. VNG en diverse ministeries.

Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk.

 • Demografische ontwikkelingen
 • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
 • Recreatie en toerisme
 • Functieveranderingen op het platteland
 • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
 • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
 • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
 • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid

 

Henk Aalderink, oprichter van de P10: “De P10-gemeenten zijn niet zielig of alleen maar tegen. Wij gaan uit van eigen kracht, de stad heeft het platteland nodig en wij de stad. Een mooie stad en een mooi platteland. We willen vooral aandacht vragen voor de problemen die de dynamiek van het platteland óók veroorzaakt.

Welke gemeenten vormen de P10?

Nieuws & publicaties

Contact

Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag
Tel: 0512 386 222
E-mail:p10@opsterland.nl