december 2023

Sterke regio vraagt om radicaal andere investeringslogica

HOF VAN TWENTE - Nu de regio meer in de belangstelling staat dan ooit, is het tijd om het radicaal anders te doen in Den Haag, meent P10-voorzitter Ellen Nauta.

HOF VAN TWENTE – Nu de regio meer in de belangstelling staat dan ooit, is het tijd om het radicaal anders te doen in Den Haag, meent P10-voorzitter Ellen Nauta. “Herijk de reguliere beleids- en investeringslogica van het Rijk. Alleen met langdurige financiering versterken we de regio en laten we mensen voelen dat Den Haag er ook voor hen is.” Dat zei Nauta in haar openingsrede tijdens de jaarlijkse wintersessie van P10.

Nooit was er de afgelopen 50 jaar meer aandacht voor de regio. De Boer Burger Beweging noemde het woord ‘regio’ zelfs 148 keer in haar verkiezingsprogramma, rekende Marijn Molema, bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, ons voor. En dat is hard nodig, stelt Nauta. “Want onbedoeld hebben achtereenvolgende kabinetten de kansenongelijkheid tussen de inwoners in ons land vergroot.”

Den Haag moet weer oog krijgen voor de mensen in de dorpskernen en het buitengebied. Nauta: “Mensen die zich de afgelopen jaren in de steek gelaten hebben gevoeld als er weer een buslijn verdween, een huisarts ermee stopte of een ziekenhuis ging krimpen. Bij wie het sentiment overheerst dat ‘Den Haag’ er niet voor hen is. Die mensen moeten weer voelen dat we het hier in Nederland samen doen; stad en platteland!” Vanzelf gaat dat allerminst, stelde Nauta. “Het vraagt om een radicaal andere werkwijze van kabinet én ministeries. In ‘Elke regio telt’ staat precies wat daarvoor nodig is. Herijk de reguliere beleids- en investeringslogica van het Rijk. Doe dat wat nodig is voor gebieden. Maak niet alleen sterker wat al sterk is. Investeer in langjarige programma’s voor regionaal economische ontwikkeling, zodat we niet steeds moeten investeren in projectvoorstellen om in aanmerking te komen voor tijdelijke gelden. We hebben al zo weinig mensen waarmee we het werk moeten doen. En tot slot: werk aan een vitale relatie tussen regio en Rijksoverheid.” 

Lees hier de volledige tekst van de rede van Ellen Nauta.