september 2016

P10 reactie op het Besluit ruimtelijke ordening t.a.v. de Ladder voor duurzame verstedelijking.