maart 2017

Aanbod voor nieuwe regering: benut het platteland

P10 doet aanbod aan nieuwe regering: zet het platteland in bij het oplossen van de opgaven op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en circulaire economie.

De P10, roept het nieuwe kabinet in haar pamflet ‘Ruimte voor oplossingen – het inzetbare platteland’ op om het platteland beter te benutten. P10 voorzitter Ellen van Selm (burgemeester van de gemeente Opsterland) presenteerde het pamflet vandaag in Eindhoven.

Van Selm: ‘Wij als plattelandsgemeenten zien kansen in de samenwerking tussen het platteland en de stedelijk gebieden. Want daar waar in de stedelijke gebieden de ruimte beperkt is, hebben we op het platteland voldoende ruimte. Ook de veranderingen in het klimaat en de wens om meer duurzame energie in te zetten, vragen om ruimte. Op het platteland is -met goede investeringen- alle ruimte voor oplossingen, innovatie en zeker ook voor uitvoering.’

De oplossingen van de P10 staan gebundeld in het pamflet dat van Selm aan wil bieden aan het nieuwe kabinet’.

Klik hier voor het document.