december 2017

Dialoog tussen platteland en stad

Samen werken aan het versterken van de relatie tussen landelijke en stedelijke gebieden


soort: meet up
datum: donderdag 8 februari 2018 (zet in uw agenda)
tijd: 12:00 uur – 17:00 uur
locatie: de Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort
prijs: deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend
aanmelden: aanmelden is niet meer mogelijk


De verschillen tussen platteland en stad worden groter in Nederland. Beide hebben echter eigen kwaliteiten, die in combinatie met elkaar oplossingen kunnen bieden voor lokale én nationale opgaven. Om de relatie tussen platteland en stad te versterken, organiseren we op 8 februari een meet up waarbij we de kansen voor samenwerking nader willen verkennen. De P10 en Platform31 organiseren deze bijeenkomst samen met aangesloten partners het ministerie van BZK, de gemeente Amsterdam en BNG Bank. De opgaven die in deze meet up centraal staan zijn: klimaatadaptatie, energie en voedsel, bereikbaarheid, economische diversiteit, recreatie en groei- en krimpdynamiek.

Platteland en stad: twee kanten van één Nederlandse medaille

De kwaliteiten van het platteland worden onder andere gezien op het gebied van voedselproductie en recreatie. Daarnaast speelt het landelijk gebied potentieel een hoofdrol in de oplossing van een aantal van Nederlands grootste maatschappelijke opgaven, zoals klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. De stad krijgt vooral veel aandacht als plaats waar creativiteit, economische vooruitgang en cultureel levensgenot samenkomen.

Relatie tussen platteland en stad versterken

Uit verschillende initiatieven blijkt dat er behoefte is aan een sterkere relatie tussen platteland en stad, zoals vanuit de P10 (het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten), maar ook vanuit stedelijke en nationale partijen. Zo is de gemeente Amsterdam 7 jaar geleden een stedenband aangegaan met de gemeenten Sluis, Delfzijl en Heerlen.
Een intensievere samenwerking tussen een kwalitatief hoogwaardig platteland en stad is van nationaal en lokaal belang. Dit is daarom ook steeds vaker onderwerp van gesprek en er wordt steeds meer ondernomen. Echter, het aantal initiatieven moet groeien om impact te hebben op de opgaven.

Krachten bundelen en meer samenwerken

Om dit te stimuleren organiseren de P10 en Platform31 samen met het ministerie van BZK, de gemeente Amsterdam en BNG Bank de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’. Met een inhoudelijke bijdrage van onder andere de VNG, K6 (krimpgebieden) en Renaissance van het Platteland.

Doel van de meet up

In een eerdere denktanksessie zijn met een groep betrokken partijen de volgende maatschappelijke opgaven geselecteerd die tijdens de meet up centraal zullen staan:
• Klimaatadaptatie en water
• Energie en voedsel
• Groei- en krimpdynamiek
• Toerisme en (groene) recreatie
• Bereikbaarheid en innovatie
• Economische diversiteit en technologische innovatie
U kunt zich aanmelden om over één van deze opgaven mee te denken. Per groep en bovengenoemde opgave verzamelen we gezamenlijk zo concreet mogelijke ideeën over hoe landelijke en stedelijke gebieden elkaar kunnen versterken. Daarnaast benoemen we mogelijke eerste stappen die hierin gezet kunnen worden. De inzet is dat geïnteresseerden na de meet up verder gaan met deze ideeën en stappen.

Interesse?

Heeft u ideeën over hoe de samenwerking rond deze opgaven versterkt kan worden? Of ziet u binnen uw initiatief of organisatie kansen voor meer samenwerking met landelijke of stedelijke gebieden? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen op 8 februari.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.

> programma

> locatie