december 2017

Wintersessie

63 ambtenaren en bestuurders uit de verschillende P10 gemeenten kwamen op 29 november samen in Anna Paulowna. Daar organiseerde gemeente Hollandse Kroon onze jaarlijkse Wintersessie. Op het programma de gebruikelijke vergadering van het Algemeen Bestuur, een sessie voor secretarissen en ook workshops een bedrijfsbezoek aan Agriport en de uitreiking van de Henk Aalderink-prijs. Benieuwd naar een kort verslag van de verschillende programmaonderdelen? U leest het in onderstaand verslag.

Het Algemeen Bestuur boog zich in haar vergadering over de werving van een nieuw lid voor het Dagelijks Bestuur. Wim Meulenkamp is, tot aan de gemeentelijke verkiezingen in 2018, de opvolger van Theo Meskers. Gemeente Midden-Drenthe heeft zich aangemeld en treedt op 1 januari als 17de gemeente toe aan ons samenwerkingsverband. Ook boog het AB zich over de nieuwe Strategische Agenda 2018-2022, het rapport VNG governance en de mooie plannen van de jubileumcommissie om ons 10-jarig bestaan te vieren. En natuurlijk bespraken de bestuursleden de gebruikelijke stand van zaken op de P10 programmalijnen.

De gemeentesecretarissen werkten aan de verdere ontwikkeling van de P10-structuur, met als speciale aandacht voor de ontwikkelingen op de programmalijn ‘Samenspel platteland en stad’.

Tegelijkertijd konden de andere deelnemers aan de Wintersessie inspiratie opdoen in vier inhoudelijke workshops. De VNG vertelde over ‘Village Deals’ in een workshop over ouder worden op het platteland. P10 lid Goeree-Overflakkee is deelnemer aan zo’n Village Deal en houdt zich bijvoorbeeld bezig met ontschotting van de dementiezorg.
Ouderenzorg stond ook centraal in de workshops ‘Koers op partnerschap in zorg’ en ‘Domotica op het platteland’. Vanuit de programmalijn ‘Maatwerk Platteland’ konden deelnemers kiezen uit twee workshops die in gingen op de stand van zaken rondom de Omgevingswet en Gemeentefinanciën.

Voorafgaand aan de lunch reikten P10 voorzitter mevrouw Ellen van Selm en mevrouw Rooks de jaarlijkse Henk Aalderink-prijs uit. De winnaar volgens de vakkundige jury is het project Naoberschap uit Witteveen. Een dorpsparticipatie project waarin ieders talenten ingezet worden voor (oudere) bewoners. En waarover de jury schreef: “Het is erg knap om gezamenlijk zo’n duidelijke visie op de toekomst te hebben én daar ook met elkaar voor te gaan”. Namens Dorpsbelangen Witteveen namen mevrouw Glastra en mevrouw Langen de prijs van 2.500 euro en een plaquette in ontvangst en gaven zij samen met dorpsomroepster Christa Meijer een presentatie. In een eerder nieuwsbericht leest u meer over dit project.

Na de lunch en bekeken we de prachtig verbouwde werklocatie van de zelfsturende teams in Hollands Kroon.
Het volgende programmaonderdeel was een bezoek aan de firma Barendse op het bedrijventerrein Agriport langs de A7. Zij ontvingen ons in hun kwekerij van oranje paprika’s en snoeptomaten en vertelden over duurzame energie waarop het bedrijf volledig draait. Een circulair systeem waarin warm water uit de bodem wordt opgepompt en op een andere plaats weer in de grond wordt ingebracht.

 

Na een rondgang door de immense kassen sloten we deze inspirerende Wintersessie samen af.
We bedanken het college en de organisatie van gemeente Hollands Kroon hartelijk voor de organisatie, goede verzorging en de gastvrijheid.

Deel dit op:
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter