januari 2018

P10 vormt met de krimpprovincies en Renaissance van het Platteland een denktank

Om het platteland ook in de toekomst aantrekkelijk te houden, bundelt de P10 haar krachten met de krimpprovincies (verenigd in de K6) en Renaissance van het Platteland. Samen hebben de organisaties meer massa om de belangen én ook de oplossingen die het platteland te bieden heeft, voor het voetlicht te brengen.

 

Samen plannen maken en optrekken
Er is afgesproken een denktank te vormen die twee keer per jaar samen komt. De denktank bespreekt de mogelijkheden om het platteland aantrekkelijk te houden voor de toekomst én bedenkt oplossingen per regio. Ook het afstemmen en -waar mogelijk- gezamenlijk organiseren van congressen en bijeenkomsten is een wens die de organisatie delen.

 

Waar staan de organisaties voor?
Vanuit de P10 wordt -vanuit het netwerk van 17 grote plattelandsgemeenten- aandacht gevraagd voor de aantrekkelijkheid van het platteland. Ook biedt het netwerk ruimte voor oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.
De krimpprovincies -verenigd in de K6- vragen aandacht voor het Randland (de krimpregio’s) dat bijdraagt aan de problemen van de Randstad. De K6 bestaat uit provincies met één of meer krimpregio’s; Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland.
Renaissance van het Platteland is een platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland. Zij stellen dat een vitaal platteland van groot belang is voor een leefbare toekomst van Nederland. Het platform is een initiatief van verschillende partijen (met een brede achtergrond in landbouw, recreatie & horeca, particulier grondbezit, onderwijs, natuurbeheer en ruimtelijke innovatie) en biedt steun en inspiratie voor de regio.