maart 2018

Verbinding tussen platteland en stad – resultaten van de meet-up

Nederland is een klein land, maar met behoorlijk grote opgaven voor de toekomst. Hoe maken we ons land klimaatbestendig, hoe zorgen we voor duurzame productie van energie en voedsel, hoe behouden we de leefbaarheid onder groei- en krimpbewegingen? Om deze opgaven het hoofd te bieden is meer verbinding tussen platteland en stad nodig. In het dossier op de website van Platform 31 vindt u ideeën rond dit thema, vanuit zowel het perspectief van het platteland als de stad, en alles daartussenin.

De verbinding tussen platteland en stad is nodig om de aandacht vanuit beleid niet vooral op de stad maar ook op het platteland te richten. Zodat de kloof tussen bewoners uit platteland en stad die dreigt te ontstaan verkleind wordt. Maar hoe komt die verbinding tot stand? Tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ (mede op initiatief van de P10 georganiseerd) gingen ruim honderd aanwezigen hierover in gesprek.

> De opbrengsten en ontwikkelingen vindt u in het online dossier.

> Lees de terugblik meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’