februari 2019

Stijlbewust besturen met de P10 als goed voorbeeld

Eind vorig jaar werd de P10 als goed voorbeeld genoemd in Raadsledennieuws nummer 5. Oud-raadslid Jeroen van Urk publiceerde daarin een column die hij de titel ‘Stijlbewust besturen’ gaf. Daarin schrijft hij:

“ … Tot op heden groeperen gemeenten zich om te leren eigenlijk alleen naar grootte, en dat is jammer. Je hebt de G4, het G40-stedennetwerk, het Platform Middelgrote Gemeenten: bundelingen naar bevolkingsomvang – maar die gaan voorbij aan de bevolkingsaard. Wat dat betreft is het P10-samenwerkingsverband (van grappig genoeg zéventien plattelandsgemeenten) in potentie een beter voorbeeld: de bestuursstijl in die gemeenten heeft vermoedelijk overeenkomsten – zelfs in grote plattelandsgemeenten is de leefstijl anders dan in kleine steden. …”

Benieuwd naar de hele column? Deze is hier te downloaden als pdf-bestand.