maart 2019

Jaarverslag 2018

Het was het jaar waarin we 10 jaar bestonden: 2018. We vierden ons jubileum met diverse activiteiten, boekten mooie resultaten, deelden in waardevolle initiatieven en we vernieuwden.

Het jubileumjaar sloten we af met de resultaten van het onderzoek ‘Leefbaarheidsinitiatieven op het platteland’ dat de Wageningen University & Research in opdracht van ons uitvoerde. De uitkomsten waren voor ons aanleiding om een Vijfpuntenplan op te stellen, een actieplan waar we het komende jaar mee aan slag gaan en dat als onze bijdrage gezien kan worden aan een Agenda Platteland. Want die is nodig, zagen we. We riepen het Rijk op om werk te maken van deze Agenda Platteland en boden daarbij onze bijdrage, kennis en ruimte aan. Het was ook een jaar van vernieuwing.

Door de gemeenteraadsverkiezingen ontstonden er in het Dagelijks Bestuur vier vacatures en er namen 7 nieuwe bestuurders zitting in het Algemeen Bestuur. Ook de commissies en het bestuur van de VNG zijn door de bestuurswisselingen van nieuwe leden voorzien. Doordat we P10-ers op belangrijke zetels hebben, kunnen we het platteland daar nu goed vertegenwoordigen. Vier plattelandsgemeenten lieten weten toe te willen treden tot de P10 en met een aantal van hen hebben we al kennisgemaakt. De gemeente Tynaarlo besloot afscheid te nemen van ons netwerk en is vanaf 2019 niet langer lid.

In 2018 zetten we in op de versterking van ons netwerk. Intern met de lancering van het PlatformP10, extern door in beeld te komen als gesprekspartner bij diverse partijen, zoals LNV en BIZA. Onze oproep voor een Agenda Platteland droeg hier zeker aan bij. Ons uiterlijk versterkten we met een nieuwe stevige huisstijl.

Een uitgebreid verslag over 2018 vindt u in ons jaarverslag.

Deel dit op:
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter