september 2019

Kamerleden en bestuurders proeven van ons platteland

3 september, Den Haag

“Proeft u weer van ons platteland?” Die vraag stelden we ook dit jaar aan Kamerleden en bestuurders in de eerste week na het Zomerreces van de Tweede Kamer. Terwijl zij genoten van lekkernijen uit al onze windstreken, presenteerden wij wat we te bieden hebben en vroegen we aandacht voor een leefbaar en vitaal platteland. Onderwerpen die ook van belang zijn voor de stad.

Leefbaarheid

Leefbaarheid, daar zijn we op het platteland druk mee. We lieten daarom de werking van leefbaarheidsinitiatieven onderzoeken door de universiteit van Wageningen en stelden op basis daarvan ons eigen Vijfpuntenplan op. Vijf punten waar de P10 aan wil werken, samen met partners, bestuurders en overheden. Daarover sprak P10-voorzitter en burgemeester Ellen van Selm in Den Haag. Zij vroeg de Kamerleden de leefbaarheid op het platteland te stimuleren, eigenaarschap te garanderen en mee te werken aan de Agenda Platteland.

Het was de inleiding van een goede eerste P10-bijeenkomst na de zomer.

Uitrol 5G

Theo Meskers (Hollands Kroon) sprak over de uitrol van het 5G netwerk. Ook snel internet draagt bij aan een leefbaar platteland, voor de mensen die er wonen, maar ook voor bedrijven die zich er willen vestigen. De uitrol van een 5G netwerk vinden we belangrijk, maar er zitten voor plattelandsgemeenten ook haken en ogen aan. Daarom vragen we de Kamer: zorg voor eenduidig beleid, stel expertteams beschikbaar om te helpen waar nodig en zorg voor heldere en eenduidige communicatie.

Klimaatwet & energietransitie

Over de klimaatwet en de energietransitie vertelde Paul Sanders (Peel en Maas). Voor het platteland is het van belang dat er op dit gebied kleine initiatieven ontplooit kunnen worden. Maar daar hebben we de hulp van de Kamer wel bij nodig. We vragen daarom een aanpassing van de elektriciteitswet. Onder andere een aanpassing van de eisen die gesteld worden aan leveringszekerheid en lagere belastingdruk. Daardoor zijn kleinschalige initiatieven voor het opwekken van energie mogelijk en dat draagt bij aan het draagvlak onder de inwoners.

Het verdwijnende coulissenlandschap

Het landschap in het Noord-Oosten van Nederland kenmerkt zich coulissen; kleine ‘kamertjes’ die omzoomd worden door heggen, houtwallen of singels. Deze zijn van belang voor onder meer de biodiversiteit maar dreigen (door Rijksbeleid) te verdwijnen. Joost van Oostrum (Berkelland) liet aan de hand van een uitzending van Nieuwsuur en sprekende foto’s zien wat er aan de hand is en legde uit waar dit door veroorzaakt wordt.

Tijdens de afsluiting stelde Kamerlid Maurtis von Martels (CDA) nog een vraag over de asbestdaken. Een onderwerp dat we vorig jaar onder de aandacht brachten. Zowel Harry Scholtens (Hof van Twente) als Marianne Besselink (Bronckhorst) kwamen met een aantal voorbeelden waaruit bleek dat ook dit thema nog steeds de aandacht van de Kamer verdient.