september 2020

Resolutie ‘Eerlijke financiële verhoudingen’

De P10 stelde samen met de G4, G40 en M50 de resolutie ‘Eerlijke financiële verhoudingen’ op voor de ledenvergadering van de VNG van 25 september 2020.

De tekst van de boodschap in de resolutie spreekt voor zich. Kort samengevat wordt aangegeven dat er in de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten structureel iets mis is. Duidelijk is dat het gemeentefonds niet alleen herverdeeld moet worden maar ook groter moet worden om alle taken goed uit te kunnen voeren. Het is mooi dat grote en kleinere gemeenten hier nu samen in optrekken. Er zijn natuurlijk verschillen tussen G4, G40, M50 en P10, maar daarboven is er een gedeeld belang bij eerlijke verhoudingen met het Rijk. Overigens trekken de partijen daar ook samen met de VNG in op.

De recente maatregelen van het kabinet zoals de vergoeding voor de Coronakosten en het opschuiven van de opschalingskorting zijn op zichzelf positief maar niet voldoende. Structurele oplossingen zijn nodig. De resolutie zal vergezeld gaan van een motie. De P10 vraagt haar leden en de gemeenten die al eerder adhesiebetuigden, deze motie te onderschrijven.

Overigens is er veel media-aandacht voor deze actie. Vandaag stond er een mooi artikel in het Algemeen Dagblad van de vier voorzitters van de G4, G40, M50 en P10. Ook op diverse regionale media was er aandacht voor deze resolutie en Binnenlands Bestuur werkt aan een achtergrond artikel.