september 2020

Verbinding en aandacht, zo doen we dat op het platteland

Reactie op de Troonrede

Verbinding en aandacht, dat zijn twee belangrijke thema’s uit de Troonrede van de Koning, zoals hij die vandaag deed op Prinsjesdag. Het zijn woorden die ons ook passen, ze horen bij de cultuur op het platteland waar Nabuurschap, het naar elkaar omkijken en zorg hebben voor elkaar, de gewoonste zaak van de wereld is. We zijn trots op ons platteland en zetten ons blijvend in voor onze vitale dorpen. De Troonrede en miljoenennota bieden een aantal aanknopingspunten voor de P10.

Investeren in de economie is ook goed voor leefbaarheid en welzijn

Dat er wordt geïnvesteerd om de economie op gang te houden is belangrijk, ook voor ons want zo kunnen ook de plattelandsgemeenten zich blijven richten op de versterking van de leefbaarheid en het welzijn van dorpen en inwoners. Wat daarbij ook helpt zijn de maatregelen die de Koning aankondigt om de woningmarkt in beweging te krijgen. Meer bouwen, meer diversiteit en betere betaalbaarheid. Daar is op het platteland ruimte voor en -net als in de rest van Nederland- veel vraag naar.

Zorgen zijn er ook, over financiën en bereikbaarheid bijvoorbeeld

Ondanks deze positieve berichten blijven we onze zorg uitspreken, want het platteland is op onderdelen kwetsbaar en we komen structureel geld te kort. Daarom stelden we afgelopen week ook samen met de G4, G40 en M50 een resolutie op waarin we opmerken dat een herverdeling van het gemeentefonds alleen niet voldoende is. P10 voorzitter Ellen van Selm: “Het fonds moet groter worden om alle taken goed uit te voeren. Want met alleen de financiële buffer van de overheid, waarmee de economische gevolgen van de coronacrisis opgevangen kunnen worden, en andere incidentele tegemoetkomingen, zijn we er niet. Bovendien willen we niet soebatten over tekorten maar het werk doen waar onze inwoners behoefte aan hebben.”

Ook van belang voor het platteland is bereikbaarheid, zowel fysiek als digitaal. Wij vinden dat iedereen ook op het platteland goed bereikbaar moet zijn, dat jongeren niet naar een wifipunt hoeven fietsen om een werkstuk in te leveren. Daar zouden de middelen uit het Groeifonds -waar in de troonrede over gesproken wordt- ook voor ingezet moeten worden.

Volgend jaar in de Troonrede: platteland & dorpen

Wij pleiten ook voor een Agenda Platteland gebaseerd op de veerkracht van het platteland en de kracht van de mensen die er wonen. De energie in de initiatieven die er op poten worden gezet is aanstekelijk en deze goede voorbeelden delen we graag. Veel initiatieven op het platteland dragen bij aan de grote opgaven waar Nederland voor staat. Het is belangrijk dat we als gezamenlijke overheden mogelijkheden creëren, ondersteuning bieden en samen optrekken. Elkaar kunnen ontmoeten in publieke voorzieningen is bijvoorbeeld essentieel. Deze voorzieningen dreigen nu vanwege de tekorten in de gemeentebegrotingen te sluiten. Dat is een van de redenen dat we ons (namens 82 plattelandsgemeenten en samen met de G4, G40 en M50) hard blijven maken voor structureel meer geld.
Ook Agenda Platteland maken we samen met anderen, want Nederland kan niet zonder een robuust platteland. Door hierop in te zetten hopen we dat de woorden ‘platteland’ en ‘dorpen’ volgend jaar wél de plek krijgen in de Troonrede die ze verdienen.