januari 2021

De P10 wenst u een prachtig en vitaal 2021

Dit jaar begint de P10 door de toetreding van zeven nieuwe plattelandsgemeenten met 29 leden. Daar zijn we trots op en ook blij mee. Ze zijn welkom: samen laten we de stem van het platteland horen.

Dat doen we aan tafels die gaan over ruimte, klimaatverandering en energietransitie. We denken mee over de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Dat doen we vanuit de overtuiging dat een groot deel van de oplossingen te vinden is op en samen met ons platteland. In de Agenda Platteland leggen we vast hoe we dat willen doen en wat daarvoor nodig is. We werken daarin ook dit jaar weer graag met u samen. In de eerste twee edities van onze Krant van het Platteland leest u er over.

Namens het Dagelijks Bestuur van de P10 wens ik u
een vitaal platteland en een prachtig 2021!


Ellen van Selm
Voorzitter P10 & burgemeester van Opsterland

__
Afgelopen week stuurden we al onze leden en netwerkpartners deze nieuwjaarswens