april 2022

Brief financiële positie decentrale overheden en versterken lokale democratie

Op 5 april is door de VNG, de G4, de P10, de G40, de M50 en de K80 een brief verstuurd aan de Tweede Kamer over de financiële positie van decentrale overheden en het versterken van de lokale democratie. Een goede samenwerking tussen het rijk en de medeoverheden is essentieel om de grote maatschappelijke opgaven die in het coalitieakkoord centraal staan, in samenhang aan te pakken. Gemeenten, provincies en waterschappen stellen daarbij een aantal voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke en financiële verhoudingen. Teleurstellend is dat het rijk nu precies de andere kant op lijkt te bewegen. In onderstaande brief wordt dit nader toegelicht: