maart 2022

Jaarverslag 2021

Ondanks de beperkingen was 2021 een jaar vol kansen en groei voor de P10. We maakten een vliegende start met zeven nieuwe plattelandsgemeenten die we mochten verwelkomen. Niet lang daarna lanceerden we de Agenda Platteland met tien concrete punten die van belang zijn voor heel Nederland: platteland én stad. Samen met onze partners ondernamen we verschillende acties en deelden we onze kennis. Zo deelden we de Agenda met de Tweede Kamer en formateurs en deden we onder andere een oproep voor een structureel Volkshuisvestingfonds. Ook op Europese thema’s zijn we zichtbaar en doen we mee, onder andere door deelname aan de European Week of Regions and Cities.
In 2021 én in de toekomst laten we de stem horen van ons krachtige en prachtige platteland. In samenwerking met medeoverheden en partners zetten we onze schouders onder de opgaven waar heel Nederland voor staat. Want de oplossingen zijn er, en die zijn te vinden op ons platteland.