december 2014

Annemiek Jetten nieuwe voorzitter P10

Annemiek Jetten, burgemeester van Sluis, neemt per 10 december de voorzittershamer van de P10 over van Marco Out, burgemeester van Borger Odoorn. Marco Out stopt omdat hij op 16 december 2014 burgemeester van Assen wordt.

Burgemeester Annemiek Jetten is tevens lid van de commissie Europa en Internationaal van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanuit die hoedanigheid is ze lid van het Comité van de Regio’s. Dit is de EU-Assemblee van lokale en regionale afgevaardigden. Als toegevoegd lid van de VNG-commissie Ruimte en Wonen zorgt ze voor de verbinding tussen die commissie en het Comité van de Regio’s.

Annemiek Jetten: “Er verandert momenteel veel in Nederland en het is belangrijk om daarbij recht te doen aan de specifieke situatie van het grootschalige platteland. Ik heb er veel zin in om dit geluid, ook als voorzitter van de P10, op een positieve manier te laten doorklinken in Nederland en Europa.”

De komende jaren staan twee onderwerpen voor de P10 centraal:

  • de leefbaarheid op het platteland
  • de transitie van het platteland als gevolg van demografische ontwikkelingen

Binnen de P10 wisselen de aangesloten gemeenten kennis en ervaring uit over deze hoofdthema’s. Daarnaast is de P10 een gesprekspartner voor andere partijen die willen klankborden over specifieke consequenties van beleid voor plattelandsgemeenten.