november 2015

Strategische Agenda P10

De P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, zette de plattelandsproblematiek de afgelopen jaren nadrukkelijk op de kaart. De komende jaren wil de P10 de kracht van het platteland op zowel nationaal als Europees niveau benadrukken. Daarvoor stelde het samenwerkingsverband onlangs zijn strategische agenda vast.