juli 2016

Brief aan minister Blok over besluit herverdeling Gemeentefonds

De P10 is verbaasd over het besluit van minister Blok (Binnenlandse Zaken) om de verdeelformule voor het cluster VHROSV van het Gemeentefonds niet integraal door te voeren maar voor slechts een derde deel. Dit gaat in tegen de adviezen van de Raad voor de financiële verhoudingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en objectieve onderzoeksresultaten van bureau AEF. De P10 vindt dat onderbouwing van dit besluit ontbreekt en beschouwt het als een miskenning van de grote inspanningen die de plattelandsgemeenten leveren om hun buitengebied zorgvuldig te beheren en hun kernen vitaal te houden.

Bekijk de brief hierover van de P10 aan minister Blok: Herverdeling gemeentefonds 15 juli 2016