december 2017

Welkom voor Midden-Drenthe

We starten het nieuwe jaar met 17 plattelandsgemeenten! Dat besloot het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering op de Wintersessie waarin zij instemde met de aansluiting van gemeente Midden-Drenthe. Welkom! Midden-Drenthe stelt zich voor:

Wij zijn Midden-Drenthe

Onze gemeente kenmerkt zich door een uitgesproken plattelandskarakter. Met een groot aantal dorpen en buurtschappen en enkele iets grotere kernen, waarvan Beilen de grootste is. Al jaren staan we in de top 10 van de grootste gemeenten van Nederland.

De vraag naar de leefbaarheid van het platteland staat al geruime tijd op de politiek-bestuurlijke agenda. Raad en college zetten volop in op het versterken van de sociale infrastructuur, waarbij we ons mede laten leiden door de typisch Drentse naoberschap. Dat vraagt om creatieve oplossingen, die aansluiten aan en inspelen op demografische, sociologische en technologische ontwikkelingen.

In onze gemeente gaat het streven naar leefbaarheid sinds jaar en dag samen met een sterk sociaal beleid voor wie niet mee kán komen. Vraagstukken van werkgelegenheid hebben hun eigen plattelandskarakter. Er is beperkt sprake van grote werkgevers. Het Midden-en Kleinbedrijf, ook in de recreatieve sector, is van groot belang. Ook eigen aan onze omvang is het enorm grote aantal kilometers aan te onderhouden wegen en fietspaden.

Thema’s die niet per se alleen voor plattelandsgemeenten gelden – zoals duurzaamheid en veiligheid – hebben in de specifieke plattelandsomgeving wel hun eigen kleur en geur.
We zien voor de P10 een belangrijke rol weggelegd om de belangen van vaak grote plattelandsgemeenten in diverse gremia voor het voetlicht te brengen.

Tegelijk denken we dat onze deelname bestuurlijk en ambtelijk zal leiden tot een win-win situatie: wij leren van u, u leert van ons. Daar werken we graag aan mee!

Deel dit op:
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter